Metabolické poruchy

Obezita je definovaná ako nadmerné množstvo tuku v organizme. Nadváha a obezita sú charakterizované nadmerným ukladaním tuku v tele. U obéznych mužov presahuje tuk 25 %, u žien 30 % (u starších 35 %) telesnej hmotnosti. Obezita vzniká ako následok energetickej nerovnováhy, teda nepomerom medzi príjmom a výdajom energie. Nadváha a obezita sú významným celosvetovým zdravotným problémom, ktorý dosahuje rozmery epidémie. Podľa údajov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je v súčasnosti na svete viac ako 1 miliarda ľudí s nadváhou a viac ako 300 miliónov je klinicky obéznych. Zvlášť alarmujúci je nárast nadváhy a obezity u detí.  Liečba obezity je náročná a dlhodobá. Základom liečby je úprava pomeru príjmu a výdaja energie. Pretože v tomto vzťahu vystupuje množstvo faktorov, zahŕňa liečba obezity širokú škálu diétnych opatrení. Cieľom je zníženie zdravotného rizika u každého pacienta, aj keď sa neočakáva dosiahnutie ideálnej hmotnosti, ale iba reálna redukcia váhy. Zníženie hmotnosti o 10% a udržanie hmotnostného úbytku prináša zníženie zdravotných rizík a komplikácií.

Základným prostriedkom na znižovanie hmotnosti je zníženie energetického príjmu, pre dodržiavanie  ktorého je dôležitým faktorom pocit sýtosti. Pocit hladu je príčinou nedostatočného dodržiavania redukčnej diéty a tzv. jojo efektu v období po úspešnej hmotnostnej redukcii. Ovplyvnenie pocitu sýtosti alebo miery vstrebávania živín je jednou z možností, ako tieto problémy riešiť. Komplexným účinkom sa vyznačuje najmä vláknina.

Vláknina je nestráviteľná časť rastlinnej potravy, ktorá pomáha pohybu potravy tráviacou sústavou, vstrebáva vodu a viaže na seba niektoré látky z potravy, ako napríklad cholesterol. Vláknina je zložená z neškrobových polysacharidov a ďalších zložiek rastlín ako je celulóza, lignín, vosky, chitíny, pektíny, beta-glukány a oligosacharidy. Vláknina môže byť rozpustná alebo nerozpustná.

Chróm, ako sme už uviedli na inom mieste,  sa podieľa na regulácii hladiny krvného cukru a jeho využitie v bunkách. Pracuje s inzulínom v metabolizme glukózy,  môže znižovať hladinu celkového Cholesterolu, škodlivého LDL cholesterolu a triglyceridov,  nevyhnutný pre štiepenie bielkovín, tukov, a sacharidov.

HORE