Krv a krvotvorba

Krv tvorí 8-9% hmotnosti tela, čo predstavuje asi 5-6 l  tekutiny. Ženy majú v priemere asi o 10% krvi menej ako muži. Funkcie krvi sú: 

  1. transport kyslíka z pľúc ku tkanivám a orgánom
  2. zber CO2 z tkanív a jeho prenos do pľúc
  3. rozvoz živín z tráviacej sústavy ku tkanivám
  4. zber odpadových látok metabolizmu a ich transport do obličiek
  5. transport hormónovvitamínov a iných dôležitých látok
  6. rozvoz tepla z tepelného jadra po tele
  7. udržiavanie stálych osmotických pomerov v organizme
  8. udržiavanie stáleho pH vnútorného prostredia
  9. obrana pred cudzorodými organizmami a látkami (imunitná funkcia)

Železo je kľúčovou jednotkou hemoglobínu, ktorý je dôležitý pre transport kyslíka. Patrí medzi stopové prvky a jeho obsah v ľudskom organizme je potrebný v stopových množstvách. Podobne dôležitú úlohu má železo aj vo svalovom tkanive. Železo je katalyzátorom reakcií voľných radikálov a oxidačného stresu. Vstrebávanie železa je navyše veľmi závislé od stavu jeho zásob v organizme.

Protidoštičkové (antiagregačné) lieky zamedzujú tvorbu doštičkových uzáverov( trombov) v rôznych fázach ich vzniku . U nás aj vo svete je najpoužívanejšia kyselina acetylosalicylová, jej výhodou je bohato dokumentovaný liečebný efekt v sekundárnej prevencii ischemickej choroby srdca a mozgových príhod pri nízkych nákladoch spojených s liečbou. O nasadení takejto liečby musí vždy rozhodovať lekár, ktorý pacienta počas liečby pravidelne kontroluje. 

HORE